Zaměřujeme se na investiční dodávky, především velkých ventilátorů, které zpravidla nečekají na zákazníka na regálech ve skladě. Kromě dodávek ventilátorů z katalogu dodáváme také atypické ventilátory na zvláštní objednávku.  Naše obchodní nabídka obsahuje:

  • axiální ventilátory, standardně do velikosti 1600 mm, včetně ventilátoru pro odvod kouře, které splňují požadavky normy PN-EN 12101 o zkoušení požární odolnosti 300oC, 60 min (F300) a 300oC,120 min a do velikosti 1250 mm 400oC, 120 min (F400);
  • axiální proudové ventilátory (také: impulsní) pro bezkanálovou ventilaci podzemních garáží (obecně: uzavřených) typu Jet-Fan, které splňují požadavky normy PN-EN 12101 s požární odolností 300oC, 60 min (F300) a 300oC, 120 min;
  • tunelové ventilátory a ventilace stanic metra;
  • střešní ventilátory: axiální a radiální;
  • kanálové ventilátory;
  • ventilátory pro chemický průmysl, odolné proti chemicky agresivním výparům.

Investoři a generální dodavatelé, kteří mají zájem o komplexní řešení, tedy o dodávku ventilačního zařízení a řídící automatiky vč. montáže a spuštění „na klíč“, získají od nás kontakty na firmy, které se na tuto oblast specializují.

Větrání a odvod kouře z podzemních garáží prostřednictvím proudové ventilace, jako vysoce specializované řešení, můžeme výjimečně nabízet spolu s projektem, instalací a spuštěním. Nabídku a realizaci zajišťujeme díky spolupráci s externími projektanty a znalci v oboru požární ochrany, kteří mají odpovídající zkušenosti s bezkanálovou ventilací podzemních garáží.

Připojte se k projektantům, které doporučujeme! Zveme ke spolupráci osoby a projektové kanceláře, kterým nabízíme technickou podporu a široce chápanou pomoc při realizaci investičních projektů.